LokaliPohištvoSejmiGrafikaNalepkeDomov
V lokalih, trgovinah in pisarnah se morajo poleg vas počutiti dobro tudi vaše stranke in vaši zaposleni.
V teh prostorih se prepleta veliko opravil, zato je njihovo načrtovanje zahtevnejše in od projektanta zahteva poznavanje delovnih procesov in določene izkušnje. Opremljanja teh prostorov se lotevam v želji, narediti jih čim bolj funkcionalne in prepoznavne.
Moje delo poteka tako, da po začetnem
razgovoru z naročnikom pripravim projekt, ki zajema tlorisni načrt s prosto-rskimi 3D risbami, na osnovi katerih se dogovorimo o morebitnih spremembah in nadljni izvedbi ter o obsegu del, ki poleg načrta pohištva lahko zajema tudi: svetovanje pri osvetlitvi, hladilni opremi, barvi interierja itd.
S svojim poznavanjem izvajalcev, lahko v dogovoru z naročnikom, vodim projekt do končne izvedbe del.
Gostinski lokali
  Lokali   Lokali   Lokali  
  Lokali   Lokali   Lokali  
  Lokali   Lokali   Lokali  
  Lokali   Lokali   Lokali  
  Lokali   Lokali   Lokali  
 
  Lokali   Lokali   Lokali  
  Lokali   Lokali   Lokali  
Trgovski lokali
  Lokali   Lokali   Lokali  
Poslovni prostori
  Poslovni prostori   Poslovni prostori   Poslovni prostori  
  Poslovni prostori   Poslovni prostori   Poslovni prostori  
  Poslovni prostori   Poslovni prostori   Poslovni prostori  
  Poslovni prostori   Poslovni prostori      
 
  Poslovni prostori   Poslovni prostori